αρχική σελίδα


ιστορικό

αρχεία και συλλογές

Συλλογές 17ου, 18ου και 19ου αι.

Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

Νεότερα αρχεία και συλλογές

Διοικητικά
Εκπαιδευτικά

Δημοτικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογές οπτικοακουστικού υλικού
Συλλογές εφημερίδων - περιοδικών

Εργαλεία έρευνας: συνοπτικοί και αναλυτικοί κατάλογοι του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. Σάμου

Ήδη διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο
Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου (pdf)
Συλλογή εκκλησιαστικών εγγράφων (pdf)
Συλλογή τουρκικών εγγράφων (pdf)
Εφημερίς Ηγεμονίας Σάμου (pdf)
Χειρόγραφοι νόμοι της Ηγεμονίας Σάμου (pdf)
Έντυποι νόμοι, διατάγματα και εγκύκλοι Ηγεμονίας και Προσωρινής
Κυβερνήσεως Σάμου
(pdf)
Διατάγματα Ηγεμονίας Σάμου (pdf)

Πρόγραμμα STATUS IQ

εκδόσεις
δραστηριότητες

Στόχοι - Τομείς δραστηριοτήτων

Συνέδρια: Οργάνωση - Συμμετοχή

Τοπική ιστορία και Αρχεία
Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα
Η πόλη της Σάμου: Φυσιογνωμία και εξέλιξη
Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (υπό κατασκευή)
Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα
Ο Τύπος στη Σάμο, αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, 19ος-20ός αι.

Εκθέσεις τεκμηρίων

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προγράμματα

Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

Ποικίλες εκδηλώσεις

Οργάνωση από Γ.Α.Κ. Σάμου - Στο χώρο του Αρχείου
Συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις

υπηρεσίες προς το κοινό

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη

Επισκέψεις σχολείων

Δανεισμός υλικού

νέα
επικοινωνία
χρήσιμες διευθύνσεις
Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

στη Σάμο... (υπό κατασκευή)

στην Ελλάδα...

στον κόσμο...

γενικές πληροφορίες περί αρχείων
ευρωπαϊκοί φορείς
εθνικά - κρατικά Αρχεία
αρχειακοί - επιστημονικοί φορείς
records management
πρόληψη καταστροφών
ηλεκτρονικά αρχεία
αρχειακή περιγραφή (υπό κατασκευή)
συντήρηση
αρχειακές εταιρείες
πρότυπα
μεγάλες βιβλιοθήκες
αρχειακός εξοπλισμός, προϊόντα κλπ.

χάρτης πλοήγησης