-------ψηφιακές συλλογές--------
 

| κεντρική υπηρεσία | επικοινωνία  @ρχειομνήμων


Η υπηρεσία των ΓΑΚ Σάμου δραστηριοποιείται σε τομείς αρμοδιοτήτων της ερευνητικούς και πολιτιστικούς. Ειδικότερα:

Έγγραφο του Γεν. Διευθυντή Διοικητικών Πραγμάτων Λ. Λυκούργου, 1831Επισημαίνει, καταγράφει, ταξινομεί και καταλογογραφεί αρχεία δημόσια και ιδιωτικά. Δημοσιεύει τους καταλόγους σε ειδικές αρχειακές εκδόσεις ή σε ηλεκτρονική μορφή.
Εξυπηρετεί τους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες, που αναζητούν συμβόλαια, ληξιαρχικές πράξεις και άλλα δημόσια έγγραφα από το 1850-1930
Προσπαθεί να συντηρήσει και να διασώσει σπάνια και πολύτιμα για την ιστορία του τόπου τεκμήρια.Έγραφο του Ι. Κωλέττη με την υπογραφή του, 1830
Διαμορφώνει συνθήκες κατάλληλες για ν' αναπτυχθεί η ιστορική έρευνα για την Σάμο μέ βάση το αρχειακό υλικό.
Εξυπηρετεί τους ερευνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, και όχι μόνο, με το να τους διαθέτει το πρωτογενές υλικό των αρχειακών ενοτήτων της και τους καταλόγους αρχείων που έχουν συνταχθεί, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο έρευνες και μελέτες της τοπικής ιστορίας.

Φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τις πηγές της τοπικής ιστορίας,αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό και οργανώνοντας μαθήματα τοπικής ιστορίας

Παρέχει πληροφορίες και διαμορφώνει συνθήκες συμμετοχής των Σαμίων σε διοργανώσεις ιστορικού ενδιαφέροντος (δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις αρχειακού υλικού).

Τα ΓΑΚ Σάμου στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην έρευνα και στην πνευματική ζωή της τοπικής κοινωνίας,πέραν της αρχειονομικής τους δραστηριότητας, Σελίδα βιβλίου: Στοιχεία Μαθηματικών, Μόσχα 1798οργανώνουν συνέδρια τοπικής ιστορίας,σε συνεργασία Ο θυρεός του Ελληνικού Προξενείου συντηρημένοςμε άλλους φορείς της σαμιακής κοινωνίας.Επίσης οργανώνουν εκθέσεις αρχειακού υλικού και επιδιώκουν τη συνεργασία με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσέγγιση και γνώση θεμάτων της τοπικής ιστορίας. Στο νέο τους χώρο οργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις, επισκέψεις σχολείων, συνάντηση με παλιούς φυλακισμένους, εκθέσεις ζωγραφικής κλπ. Επίσης, συχνά φιλοξενούν, το καλοκαίρι ιδίως, εκδηλώσεις άλλων φορέων. Συχνά οι υπάλληλοί του δημοσιεύουν εργασίες ιστορικού περιεχομένου σε έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) και συμμετέχουν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση του κοινού της Σάμου σε θέματα ιστορίας κυρίως.

Η συνεχής παρουσία της υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία ενέπνευσε την εμπιστοσύνη πολλών ιδιωτών, οι οποίοι διαθέτουν πλούσιο αρχείο, με αποτέλεσμα μερικοί από αυτούς να το δωρίσουν στα ΓΑΚ.