Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

Μετά το 1912 ελάχιστα αρχεία είχαν εισαχθεί στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου Πολλά από τα νεότερα αρχεία καταστράφηκαν είτε επειδή δεν δινόταν η πρέπουσα προσοχή είτε λόγω των πολέμων και των ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων.

Από το 1989 βασικός στόχος των ΓΑΚ Σάμου υπήρξε η επισήμανση νέων αρχείων και η εισαγωγή όσων επέτρεπε ο περιορισμένος χώρος του παλιού κτιρίου. Σήμερα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η επισήμανση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των κοινοτήτων και σχολείων της Σάμου και της Ικαρίας. Απομένει η απογραφή μέρους των Ικαριακών αρχείων και των αρχείων των Φούρνων. Στόχος επίσης είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής των ενεργών αρχείων και η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων υπαλλήλων να φροντίζουν για τη διαφύλαξη των αρχείων της υπηρεσίας τους. Τρίτος στόχος η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση και η αναπαραγωγή αρχείων, ιδίως των παλαιών (17ου - 19ου αι. ) ώστε να είναι χρηστικά στους ερευνητές και να μη φθείρεται το αρχειακό υλικό. Η δημιουργία ψηφιακού αρχείου έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή και χρήση του STATUS IQ. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται καθημερινά με νέες καταχωρίσεις.

Τα Αρχεία Σάμου περιλαμβάνουν περίπου 12.000 χειρόγραφα βιβλία και 20.000 φακέλους, που έχουν ταξινoμηθεί σε τρεις γενικές ενότητες:

ΣΥΛΛΟΓΕΣ 17ου, 18ου και 19ου αι. >>
Επίσημα τουρκικά έγγραφα, Πρακτικά της πρώτης Γενικής των Σαμίων Συνελεύσεως, Εκκλησιαστικά, Προηγεμονικά αποδεικτικά διάφορα, Σαμιακά έγγραφα της επανάστασης του 1821, Αποδείξεις για ποσά έναντι του βασιλικού φόρου που πληρώθηκαν σε πλοιάρχους, αξιωματικούς, στρατιώτες οθωμανούς, Εφημερίς των πράξεων του Γενικού Διοικητηρίου, Αποδείξεις μισθοδοσίας Ηγεμόνων, Διοικητικά, Εγκύκλια, Εκλογικοί κατάλογοι διαφόρων Δήμων της Σάμου, Πρακτικά Τοπικών Συνελεύσεων, Συλλογή Ιδιωτικών Εγγράφων Φούρνων, Σειρές εξωτερικών γραμμάτων, Φύλλα εφημερίδων, Ιδιωτικά έγγραφα
Περισσότερα...

ΑΡΧΕΙΑ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (1834-1912)
Γενικών Συνελεύσεων πληρεξουσίων, Ηγεμονικών Διαταγμάτων και νόμων, Βουλής Σάμου,Ηγεμονικής Χωροφυλακής, Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Κτηματολόγιο Σάμου, Διοικητικού Γραφείου Σμύρνης, Ληξιαρχικά αρχεία, Γενικού Ταμείου Σάμου, Συμβολαιογραφικά αρχεία, Γενικού Λογιστηρίου, Δικαστικά αρχεία, Ελληνικού Προξενείου, Προσωρινής Κυβέρνησης Σάμου (1912-1914)
Περισσότερα...

 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΧΕΙΑ (19ος - 21ος αι.)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αρχειακές ενότητες που εισήχθησαν στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου μετά την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Μερικές από αυτές, μολονότι εισήχθησαν σχετικά πρόσφατα, αρχίζουν από την περίοδο της Ηγεμονίας.

Υποδιαιρούνται σε:
Διοικητικά, δημοτικά, εκπαιδευτικά, δικαστικά αρχεία, ιδιωτικά αρχεία και συλλογές (φυσικών προσώπων, συλλόγων επιχειρήσεων κλπ.), συλλογές οπτιικοακουστικού υλικού, σειρές τεχνητής τεκμηρίωσης, συλλογές εφημερίδων και περιοδικών
Περισσότερα...

 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

     Αρχεία - συλλογές

        Συλλογές 17ου-19ου αι.

        Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

        Νεότερα αρχεία - συλλογές

           Διοικητικά
           Εκπαιδευτικά
           Δικαστικά
           Δημοτικά
           Ιδιωτικά
           Συλλογές οπτικοακουστικού
           υλικού
           Συλλογές τύπου

     Εργαλεία έρευνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)