-------ψηφιακές συλλογές--------
 Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών
των Αρχείων Ν. Σάμου
και
Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αγαίου


Γ΄ ΚΠΣ - Κοινωνία της Πληροφορίας
Τα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους
   

Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου
επιστροφή

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

Έγγραφο της Σαμιακής Αδελφότητος Αλεξανδρείας, 1912


UNESCO Archives Portal