Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Εργαλεία έρευνας

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

Στα Γ.Α.Κ. Σάμου βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικοί κατάλογοι (σε WORD και AMI PRO) για τα ταξινομημένα αρχεία και συλλογές

Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου (pdf)

Συλλογή εκκλησιαστικών εγγράφων (pdf)

Συλλογή τουρκικών εγγράφων (pdf)

Εφημερίς Ηγεμονίας Σάμου (pdf)

Χειρόγραφοι νόμοι της Ηγεμονίας Σάμου (pdf)

Έντυποι νόμοι, διατάγματα και εγκύκλοι Ηγεμονίας και Προσωρινής Κυβερνήσεως Σάμου (pdf)

Διατάγματα Ηγεμονίας Σάμου (pdf)

Αναλυτικοί κατάλογοι στο πρόγραμμα STATUS IQ: 12.000 περιλήψεις ταξινομημένων εγγράφων

Δελτία σε ACCES.

Ευρετήρια συμβολαίων των συμβολαιογραφικών αρχείων της Σάμου.

Μικροφίλμ συλλογών των Γ.Α.Κ. Σάμου και σαμιακών εγγράφων του αρχείου Μουσούρου.

Εφημερίδες και περιοδικά της Σάμου.

Βιβλιοθήκη ιστορικών και αρχειακών εκδόσεων.

 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

     Αρχεία - συλλογές

        Συλλογές 17ου-19ου αι.

        Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

        Νεότερα αρχεία - συλλογές

           Διοικητικά
           Εκπαιδευτικά
           Δικαστικά
           Δημοτικά
           Ιδιωτικά
           Συλλογές οπτικοακουστικού
           υλικού
           Συλλογές τύπου

     Εργαλεία έρευνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)