Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

ΑΡΧΕΙΟ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αρχείο Γενικών Συνελεύσεων των Πληρεξουσίων 1834-1912
Αρχείο Βουλής Σάμου 1849-1912
Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου 1834-1912
Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου Σμύρνης 1866-1904
Αρχείο Γενικού Ταμείου Σάμου 1835-1915
Αρχείο Γενικού Λογιστηρίου Σάμου 1902-1916
Αρχείο Ελληνικού Προξενείου 1797-1912
Αρχείο Προσωρινής Κυβερνήσεως Σάμου 1912-1914
Αρχείο Ηγεμονικών διαταγμάτων, νόμων, εγκυκλίων 1851-1912
Αρχείο Ηγεμονικής Χωροφυλακής 1877-1900
Κτηματολόγιον Σάμου 1863
Ληξιαρχικά αρχεία 1855-1932
Συμβολαιογραφικά αρχεία 1854-1914
Δικαστικά αρχεία 1842-1914
Αρχείο Στατιστικού Γραφείου 1893-1894
Βιβλία Πρωτοκόλλου Ιερών Μονών 1855-1882
Βιβλία Εγγυήσεων και Εισπράξεων Τελωνείου Βαθέος 1914
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

     Αρχεία - συλλογές

        Συλλογές 17ου-19ου αι.

        Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

        Νεότερα αρχεία - συλλογές

           Διοικητικά
           Εκπαιδευτικά
           Δικαστικά
           Δημοτικά
           Ιδιωτικά
           Συλλογές οπτικοακουστικού
           υλικού
           Συλλογές τύπου

     Εργαλεία έρευνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)