Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Η υπηρεσία των ΓΑΚ Σάμου δραστηριοποιείται σε τομείς αρμοδιοτήτων της ερευνητικούς και πολιτιστικούς. Ειδικότερα:

Έγγραφο του Γεν. Διευθυντή Διοικητικών Πραγμάτων Λ. Λυκούργου, 1831 Επισημαίνει, καταγράφει, ταξινομεί και καταλογογραφεί αρχεία δημόσια και ιδιωτικά. Δημοσιεύει τους καταλόγους σε ειδικές αρχειακές εκδόσεις ή σε ηλεκτρονική μορφή.
Εξυπηρετεί τους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες, που αναζητούν συμβόλαια, ληξιαρχικές πράξεις και άλλα δημόσια έγγραφα από το 1850-1930
Προσπαθεί να συντηρήσει και να διασώσει σπάνια και πολύτιμα για την ιστορία του τόπου τεκμήρια.Έγραφο του Ι. Κωλέττη με την υπογραφή του, 1830
Διαμορφώνει συνθήκες κατάλληλες για ν' αναπτυχθεί η ιστορική έρευνα για την Σάμο μέ βάση το αρχειακό υλικό.
Εξυπηρετεί τους ερευνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, και όχι μόνο, με το να τους διαθέτει το πρωτογενές υλικό των αρχειακών ενοτήτων της και τους καταλόγους αρχείων που έχουν συνταχθεί, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο έρευνες και μελέτες της τοπικής ιστορίας.

Φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τις πηγές της τοπικής ιστορίας,αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό και οργανώνοντας μαθήματα τοπικής ιστορίας

Παρέχει πληροφορίες και διαμορφώνει συνθήκες συμμετοχής των Σαμίων σε διοργανώσεις ιστορικού ενδιαφέροντος (δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις αρχειακού υλικού).

Τα ΓΑΚ Σάμου στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην έρευνα και στην πνευματική ζωή της τοπικής κοινωνίας,πέραν της αρχειονομικής τους δραστηριότητας, Σελίδα βιβλίου: Στοιχεία Μαθηματικών, Μόσχα 1798οργανώνουν συνέδρια τοπικής ιστορίας,σε συνεργασία Ο θυρεός του Ελληνικού Προξενείου συντηρημένοςμε άλλους φορείς της σαμιακής κοινωνίας.Επίσης οργανώνουν εκθέσεις αρχειακού υλικού και επιδιώκουν τη συνεργασία με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσέγγιση και γνώση θεμάτων της τοπικής ιστορίας. Στο νέο τους χώρο οργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις, επισκέψεις σχολείων, συνάντηση με παλιούς φυλακισμένους, εκθέσεις ζωγραφικής κλπ. Επίσης, συχνά φιλοξενούν, το καλοκαίρι ιδίως, εκδηλώσεις άλλων φορέων. Συχνά οι υπάλληλοί του δημοσιεύουν εργασίες ιστορικού περιεχομένου σε έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) και συμμετέχουν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση του κοινού της Σάμου σε θέματα ιστορίας κυρίως.

Η συνεχής παρουσία της υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία ενέπνευσε την εμπιστοσύνη πολλών ιδιωτών, οι οποίοι διαθέτουν πλούσιο αρχείο, με αποτέλεσμα μερικοί από αυτούς να το δωρίσουν στα ΓΑΚ.

Σκοπός των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους

α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

β) Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

γ) Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.
στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Άρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συνέδρια
Συμμετοχή σε Συνέδρια
Εκθέσεις τεκμηρίων

Εκδόσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Προγράμματα
Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
Ποικίλες εκδηλώσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)