Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 
Συμμετοχή σε Συνέδρια - Ημερίδες

Τα ΓΑΚ Σάμου έχουν συμμετάσχει με εισηγήσεις του προσωπικού τους σε συνέδρια και ημερίδες φορέων, οι οποίες έχουν σχέση με το αρχεικό υλικό, τη φυσιογνωμία και τις δραστηριότητες των ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Σάμου.

 

1. 1990 - 2000 >>

2. 2001 - 2013 >>

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συνέδρια
Συμμετοχή σε Συνέδρια
Εκθέσεις τεκμηρίων

Εκδόσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Προγράμματα
Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
Ποικίλες εκδηλώσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)