Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

 

Νεότερα αρχεία και συλλογές >> Διοικητικά

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

ΑΡΧΕΙΟ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Νομαρχίας Σάμου 1940-1976
Νομαρχίας Σάμου (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 1985-1994
Εποπτείας Εμπορίου Σάμου 1944-1954
Μετεωρολογικού Σταθμού Σάμου 1940-1978
Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Σάμου 1958-1974
Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίων (5 τμήματα αρχείου) 1958-2000
Νομαρχιακού Ταμείου Σάμου 1980-1988
Κοινωνικής Πρόνοιας Σάμου 1917-1980
Δασονομείου Ικαρίας 1928-1984
Χημείου Σάμου 1930, 1947-1993
Γεωργικής Υπηρεσίας 1938, 1950-1990
Αγροτικού Κτηνιατρείου 1960-1985
Γραφείου Νομομηχανικού Σάμου (συλλογή εγγράφων) 1929-1932
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 1931-1983
Κληρονομιών και δωρεών Δ.Ο.Υ. Σάμου 1942-1976
Εφορείας Καπνού 1969-1984
Δ.Ο.Υ. Καρλοβάσου 1950-1985
ΠΙΚΠΑ Σάμου 1967-1987
Λιμενικού Ταμείου Σάμου 1915-1989
Κρατικού Αερολιμένος Σάμου 1962-1989
Ολυμπιακής Αεροπορίας 1963-1989
Λιμενικού Ταμείου Καρλοβασίων 1876-1971
ΕΛΤΑ Σάμου 1930-1989
Λωβοκομείου Σάμου 1893, 1908-1947
Επιμελητηρίου Σάμου 1945-1970
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

     Αρχεία - συλλογές

        Συλλογές 17ου-19ου αι.

        Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου

        Νεότερα αρχεία - συλλογές

           Διοικητικά
           Εκπαιδευτικά
           Δικαστικά
           Δημοτικά
           Ιδιωτικά
           Συλλογές οπτικοακουστικού
           υλικού
           Συλλογές τύπου

     Εργαλεία έρευνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αιγαίιου

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)