-------ψηφιακές συλλογές--------
 Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών
των Αρχείων Ν. Σάμου
και
Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού & Πολιτισμού Β. Αγαίου


Γ΄ ΚΠΣ - Κοινωνία της Πληροφορίας
Τα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους
   

Συλλογές εγγράφων 17ου, 180υ και 19ου αι.
επιστροφή

αρχειακές ενότητες - διάγραμμα νεότερα αρχεία - διάγραμμα

Έγγραφο με την υπογραφή του
καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη, 1822


UNESCO Archives Portal