Τεκμριο του Μνα
 

Στο πλασιο διερυνσης των υπηρεσιν τους προς το κοιν, τα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Ν. Σμου εγκαινιζουν το "Τεκμριο του μνα". Το «τεκμριο του μνα» εναι να μεμονωμνο τεκμριο (γγραφο, φωτογραφα, χρτης βντεο λλο) που τα Γ.Α.Κ. Σμου αναρτον για να μνα στον ισττοπ τους. Μπορε να προρχεται τσο απ τις παλις συλλογς των Γ.Α.Κ. Σμου, σο και απ τα μλις εισαχθντα στην υπηρεσα αρχεα και μπορε να σχετζεται με να ργο, μια γιορτ, να γεγονς, μια ιδα...

Σκοπς του «τεκμηρου του μνα» εναι να λειτουργσει ως μα ακμη ενσχυση της μνμης, γνωριμας με την ιστορα και, ταυτχρονα, να προβλει τα αρχεα και τις συλλογς των Γ.Α.Κ. Σμου.

Μιος 2014

Πατστε στις εικνες για μεγθυνση

Περιεχμενο: Η πρτη ντυπη εφημερδα της Σμου "Σμος
Εφημερς  Πολιτικ, Φιλολογικ, των ειδσεων και του εμπορου" Χρονολογα: 1863- 1894.
Αρχεο: Συλλογ Τπου.

Ημιεπσημη εφημερδα υπ τον λεγχο της ηγεμονικς διοκησης, εναι η πρτη εφημερδα που τυπνεται στη Σμο στο Ηγεμονικ Τυπογραφεο.

Ιολιος 2014

γγραφο 1 - γγραφο 2

Πατστε στις εικνες για μεγθυνση

Η προετοιμασα του πολμου (1821)
1. …να φρωσι μαζ των και γρσια δι τα ξοδα των αρμαμντων τα οποα περιρχονται εις φλαξιν της πατρδος…

2. …σας δηλοποιομεν την κατβασιν της βαρβαρικς και εχθρικς αρμδας του Τυρννου μσα εις την Χον. λοιπν ανγκη πσα, εις το να σταθτε ανδρεοι…


σελδα 1
σελδα 2

Πατστε στις εικνες για μεγθυνση

Ο οικονομικς απολογισμς του πολμου (1821)
1… σα εδσαμεν εις τα ελληνικ καρβια ταν λθον εις βοθιαν της πατρδος

2 ... σον απαρλακτον του καταστχου δι τα σα ξοδα εκμαμεν εις καρβια και λοιπ απ του 1821 μαου 12 μχρι 7βρου 14

(Το γεγονς που υποννοεται εναι η ναυμαχα του Κβο Φονι, στο Πυθαγρειο της Σμου, στις 4-5 Ιουλου του 1821)

Περιεχμενο: Ο πλεμος του 21, η προετοιμασα και ο απολογισμς
Χρονολογα: 1821
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου - Συλλογς εγγρφων και καταστχων σχετικν με το 1821, Φκελοι Γ1, Γ3

Σχετικ ρθρο, Τα Σαμιακ Κατστιχα του 1821 και τα Πλοα «προς φλαξιν της πατρδος», Χρστος Λνδρος πρην Προστμενος ΓΑΚ Αρχεων Ν. Σμου

Σεπτμβριος 2014

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

«Σχδιον δημοτικο σχολεου Παλαιο Καρλοβασου»

Τπος: Παλαι Καρλβασι Σμου
Χρονολογα: 12 Δεκεμβρου 1887
Περιεχμενο: Σπνιο σχδιο του δημοτικο σχολεου του χωριο Παλαι Καρλβασι. Υποβλθηκε απ τον μηχανικ της Ηγεμονας Δ. Σκορδαρ στον Ηγεμνα Αλξανδρο Καραθεοδωρ μαζ με τον προπολογισμ του ργου της ανγερσης που ανρχετο στα 25.000 γρσια.
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου - Ηγεμονικο Διοικητικο Γραφεου, σειρ 5/ 1 «Εκπαδευσις εν γνει» φκελος τους 1887, συνημμνο στο γγραφο 193.

 

   

Ιανουριος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Πρακτικ Γενικς Συνλευσης πληρεξουσων τους 1903

Τπος:Λιμν Βαθος, αθουσα συνεδριν της Συνελεσεως
Χρονολογα:1903
Περιεχμενο: Η Γενικ  Συνλευση των πληρεξουσων των χωριν της Σμου εναι θεμελιδης θεσμς της Ηγεμονας, με  νομοθετικ ργο. Συγκαλεται με διταγμα απ τον Ηγεμνα μια φορ τουλχιστον το χρνο. Μχρι το 1900 συνθης τπος των συνεδρισεων εναι νας νας. Απ το τος 1901, στο κτριο της Βουλς Σμου στον Λιμνα Βαθος, στην αθουσα συνεδριν (σμερα στεγζει το Δημαρχεο). Το αρχεο των Γενικν Συνελεσεων αποτελεται απ 55 βιβλα πρακτικν (1834-1912), 21 βιβλα πρωτοκλλων εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων (1867-1912) και 33 φακλους λυτν εγγρφων (1834-1912)
Αρχεο:ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου, Αρχεο Γενικν Συνελεσεων Πληρεξουσων της Ηγεμονας Σμου (1834-1912), Βιβλο Πρακτικν Γεν. Συνελεσεως 1903, πρτη σελδα

Φεβρουριος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Διταγμα αρ. 45 « Περ συστσεως Γυμνασου»

Τπος:Λιμν Βαθος
Χρονολογα:1 Σεπτεμβρου 1855
Περιεχμενο: Αρχεο Ηγεμονικο Διοικητικο Γραφεου, φκελος 5/ 1 «Εκπαδευσις εν γνει» , τος 1855, γγραφο με αριθμ 22 β. Υπογραφ: Ο Τοποτηρητς Ιωννης Γκκας
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου

Σχετικ ρθρο, Η εκπαδευση στη Σμο στη διρκεια της Ηγεμονας. Το Πυθαγρειο Γυμνσιο, Χρστος Λνδρος πρην Προστμενος ΓΑΚ Αρχεων Ν. Σμου

Μρτιος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Ενθμιον Α’ Δημοτικο Σχολεου Σμου

Τπος:Λιμν Βαθος
Χρονολογα:περπου 1950
Περιεχμενο: Αρχεο ψηφιοποιημνων φωτογραφιν ΓΑΚ Σμου  [στο πσω μρος με μολβι: απφοιτος ΑΔημοτικο Σχολεου Αθανσιος Παναγιωτπουλος]
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου

Απρλιος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

λεγχος της Μηνιαας καταστσεως , σχολεον δημοτικν δημσιον του δμου Παγνδος

Τπος:Παγνδας Σμου
Χρονολογα:1 Ιουλου 1856
Περιεχμενο: Αρχεο Ηγεμονικο Διοικητικο Γραφεου,Φκελος 5/1 «Εκπαδευσις εν γνει» , τος 1856, γγραφο αριθμς 39γ
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου

Μιος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Εσωτερικς κανονισμς αφορν τα καθκοντα τυων μαθητευντων εν τη Ελληνικ σχολ Καρλοβασων και τας επιβαλλομνας πειθαρχικς ποινς

Τπος: Νο Καρλβασι
Χρονολογα:Μρτιος 1856
Περιεχμενο: Αρχεο Ηγεμονικο Διοικητικο Γραφεου,Φκελος 5/1 «Εκπαδευσις εν γνει» , τος 1856, γγραφο αριθμς 64β
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου

Ιονιος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Χειργραφες ημερολογιακς σημεισεις που ξεκινον απ το 1928, τος που αποφασζει ο Εμμ. Καλογερς να πει στο Β. Κογκ ως μετανστης, μχρι το 1932 που χει πια εγκατασταθε στο Tonke.  Σε κποια απ τις πρτες σελδες γρφει: «τη 20-7-28. Απ σμερον αρχζο να μελετ την γαλλικν μθοδον πως μθο γαλληκ και φγο δι το βελγικ Κογγ προς ανβρεσην τχης…» Και αλλο: «η μννα μου τρα εναι απεργραπτος πς να φγω δι το β. Κογγ. Μου γρφη ο αδελφς μου Μενλαος , παρνω μου λγει 10 ως 11 χιλιδες δραχμς το μνα. Ανιπωμον να φγω…Λξις ικαν να αποδση το τι ακριβς ησθανμην δεν υπρχει…»[διατηρεται η ορθογραφα του πρωτοτπου]. Το ταξδι ξεκιν στις 5 Ιουνου 1929 απ το Βαθ της Σμου με λλους δο συνταξιδιτες  χωριανος του.  Εναι 22 χρονν.

Τπος: Κοκκρι, Βελγικ Κογκ
Χρονολογα:1928-1932
Περιεχμενο: Ημερολγιο του Εμμανουλ Καλογερ μετανστη απ το Κοκκρι στο Βελγικ Κογκ
Αρχεο:Αρχεο Ζανν Καλογερ (ψηφιοποιημνο),  ΓΑΚ Αρχεα Νομο Σμου

Ιολιος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Ετικτα της επιχερησης Γκολδστιν και Γαλνη

Τπος: Βαθ Σμου
Χρονολογα: Ηγεμονικ περοδος, αρχς 20ο αινα
Περιεχμενο: Διαφημιστικ ετικτα της ιδιωτικς επιχερησης  Γκολδστιν και Γαλνη. Το 1909 απκτησε το δικαωμα να χρησιμοποιε τα σμβολα της Ηγεμονας στις διαφημσεις της
Αρχεο: ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου

 

Σεπτμβριος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Τπος: Σμος
Χρονολογα:1792 (κδοση 1810)
Περιεχμενο:Το ρωμακ υδραγωγεο
Αρχεο:Luigi Mayer, Αρχεο ΓΑΚ Αρχεα Νομο Σμου 

Οκτβριος 2015

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Τπος: Σμος
Χρονολογα: 9 Μαου 1907
Περιεχμενο: Νμος υπ’αριθ. 1884. Νμος με τον οποον η Γενικ Συνλευση των πληρεξουσων της  Ηγεμονας,  απαγορεει την μετβαση στην αλλοδαπ αγμων  γυναικν μχρι της ηλικας των 30 ετν για αναζτηση εργασας .Το νμο επικυρνει ο Ηγεμνας.
Αρχεο: Αρχεο Νμων Ηγεμονας Σμου 

Ιανουριος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Εξφυλλο σχολικο βιβλου: Φωκωνος Ξ. Παν, Πατριδογραφα Σμου προς χρσιν των δημοτικν σχολεων και παρθεναγωγεων της Ηγεμονας, τεχος Γ, εν Σμω 1901
Τπος: Σμος, εκ του Ηγεμονικο Τυπογραφεου
Χρονολογα:1901
Αρχεο:Αρχεο Μ.Κρλα 

Φεβρουριος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση


Περιεχμενο:Σατυρικ Εφημερδα Γκραν Κσα, κδοση της Φιλαρμονικς Λιμνος Βαθος.
Τπος: Σμος
Χρονολογα:17 Μαρτου 1956
Αρχεο:Αρχεο Σ. Μοναχο 

Μρτιος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Φωτογραφα απ την κατληψη της Σμου απ τον ελληνικ στλο και ενσωμτωση της Σμου στο Ελληνικ Βασλειο
Τπος: Σμος
Χρονολογα: 2 Μαρτου 1913
Αρχεο:Ψηφιοποιημνη Συλλογ των ΓΑΚ Σμου 

Απρλιος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Πρακτικ απφασης της Διοικητικς Επιτροπς της «Ελευθρας Πολιτεας Ικαρας και Φορνων»
Τπος: Ικαρα
Χρονολογα: 27 Σεπτεμβρου 1912
Αρχεο: Αρχεο Δημογεροντας Φαναρου Ικαρας, ΓΑΚ Αρχεα Ν. Σμου, Τοπικ Αρχειακ Συλλογ Ικαρας

Ιολιος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο:Γυμναστικς επιδεξεις των μαθητν του Γυμνασου στην αυλ του Παλιο Γυμνασου
Τπος: γιος Κρυκος, Ικαρα
Χρονολογα: 11 Ιουνου 1939
Αρχεο:Αρχεο Γυμνασιρχη Ιωννη Τσαρν,  ΓΑΚ – Αρχεα Ν. Σμου – Τοπικ Αρχειακ Συλλογ Ικαρας

Αγουστος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Δημοσευμα στην τοπικ εφημερδα «Ικαριακ Φων», του Κστα Διαμαντδη (αρ. φλλ. 50), με το οποο εκφρζεται η συμπαρσταση των Ικαρων προς τον Κυπριακ λα.
Τπος: Ικαρα
Χρονολογα:15 Μαου 1956
Αρχεο:Αρχεο εφημερδας «Ικαριακ Φων» / Αθηνς Ρουστ. ΓΑΚ – Αρχεα Ν. Σμου – Τοπικ Αρχειακ Συλλογ Ικαρας

Σεπτμβριος 2016

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Πρακτικ της Ελευθρας Πολιτεας Ικαρας. Η Ελευθρα Πολιτεα Ικαρας τιμ την προσφορ του μοναδικο πεσντα της Ικαριακς επανστασης του 1912, Γεωργου Σπανο, και φροντζει την οικογνει του (απ τα «Πρακτικ της Διοικητικς Επιτροπς της Ελευθρας Πολιτεας Ικαρας»)
Τπος: Ικαρα
Χρονολογα:22 Ιουλου 1912
Αρχεο: Ικαριακ Βιβλιογραφα. «Ελευθρα Πολιτεα Ικαρας». Ανατπωση – κδοση  του Δμου Αγου Κηρκου Ικαρας

Μρτιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο:ντυπο Μονφυλλο. «Διταξις ΡΑ’ Νμος περ συστσεως Υγειονομοφυλακεων εις Καλαμπκτασι, Κολναν και γιον Κωνσταντνον.Υπογραφ: Μιλτιδης Αριστρχης, Ηγεμν Σμου»
Τπος: Λιμν Βαθος Σμου
Χρονολογα: 29 Σεπτεμβρου 1860
Αρχεο: Αρχεο  Ηγεμονικο Διοικητικο Γραφεου, Φκελος 17/2 «Υγειονομικ» του τους 1862

Απρλιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο:Σελδες εντπου  του Εμπορικο και Βιομηχανικο Περιφερειακο Επιμελητηρου Σμου με ττλο:  κθεσις επ της κινσεως του εμπορου, της βιομηχανας και της γεωργας της νσου Σμου κατ το τος 1936, συνταχθεσα υπ του Πυθαγρου Π. Σδερη, διευθυντο του Επιμελητηρου
Τπος: Σμος
Χρονολογα:1937
Αρχεο: Εντυπα ΓΑΚ Σμου

Μιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Η αθλητικ ομδα και οι γυμναστς του Γυμνασου Αγου Κηρκου Ικαρας σε Σχολικος Aγνες στη Σμο
Τπος: Σμος
Χρονολογα: 12 Μαου 1968
Αρχεο: Αρχεο Γυμνασου Αγου Κηρκου Ικαρας. ΓΑΚ–Αρχεα Ν. Σμου – Τοπικ Αρχειακ Συλλογ Ικαρας

-
 
 
 
 


& .

 
To


ô (80% - 20% )